Contact


Rafael Suchan
Phone: +86 21 5284 7802
Fax: +86 21 6250 1193

EMail rafael.suchan@lanxess.com
 
 

Message to LANXESS

* = mandatory information